WWW.SKIJUMPING.RU

 
Skoki narciarskie i kombinacja norweska w Rosji Skoki narciarskie i kombinacja norweska w Rosji Skoki narciarskie i kombinacja norweska w Rosji

NOWOŚCI

Apoloniusz Tajner ponownie prezesem PZN

Delegaci na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Narciarskiego ponownie wybrali Apoloniusza Tajnera na Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrano również nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

77 delegatów z całej Polski zebrało się dziś w krakowskim hotelu Park Inn. Apoloniusz Tajner przedstawił sprawozdanie Prezesa Zarządu PZN za lata 2010-2014. W swoim przemówieniu Prezes PZN skupił się na omówieniu struktury i działalności PZN w ww. okresie oraz przedstawił najważniejsze sukcesy sportowe polskich narciarzy w minionym czteroleciu. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności finansowej PZN oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZN.

Do walki o fotel prezesa PZN zgłoszono jednego kandydata – pełniącego tę funkcję od 2 lutego 2006 roku Apoloniusza Tajnera. W głosowaniu Tajner otrzymał 68 głosów za, przy 6 przeciw i 3 nieważnych. 

Członkami Zarządu PZN zostali

1.    SOCHA Teresa
2.    GAZUREK Mirosław
3.    WĄSOWICZ Andrzej
4.    WUWER Zbigniew
5.    KOZAK Andrzej
6.    KOWAL Jan
7.    GAJEWSKI Wojciech
8.    MAJCHER Grzegorz
9.    WŁODYGA Jacek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli

1. TWARDOCH Maria
2. KILIAN Kazimierz
3. BRAJA Jan
4. NAHAJOWSKI Stanisław
5. WASYLKOWSKI Maciej

Berkutschi.com, 28.06.2014

‹‹ wstecz

Creation and support of the project - TelecomPlus

  Rambler's Top100
----------------------------------------------------------------------------------